FDV-programvare for forvaltning av studentbolig

Uni Pluss har en egen, skreddersydd versjon av programvaren for deg forvalter, drifter og leier ut studentboliger.

Uni Pluss har faktisk sine røtter fra studentboligmarkedet, nærmere bestemt fra utvikling av nytt boligadministrativt system for to av landets største studentsamskipnader rundt årtusen-skiftet.

Uni Pluss sine første ansatte kommer fra nettopp studentsamskipnadene. Idag har softwaren vår oppnådd en dominerende markedsposisjon i dette segmentet, der flertallet av landets studentsamskipnader bruker vårt system.

I tillegg til studentsamskipnadene, har vi mange ordinære boligforvaltere som har spesialisert seg på studentsegmentet.

 

VIL DU BLI KONTAKTET?

Eksempler på funksjoner som finnes i vår studentboligversjon:

 • Tildeling av boliger etter bestemte tildelingskriterier
 • Inn- og utflyttingsrutiner
 • Økonomirutiner
 • Forlenget botid – ny kontrakt
 • Håndtering av ventelister
 • Bytterutine med mellomregning av husleie og justering av depositum
 • Utflyttingskontroll med klarmelding av bolig for ny utleie
 • Sperrerutiner (enkeltvis eller i bulk)
 • Korttidsleie
 • Økonomisk sluttoppgjør med avregning av leie/utestående fordringer mot innestående depositum
 • Digitalsignering av leiekontrakter med BankID

 

LES MER OM VÅRE LØSNINGER

Utvalgte referanser for forvaltning av studentbolig

 

STUDENT-SAMSKIPNADENE

Uni Pluss bidrar til effektiv studentboligdrift gjennom å levere løsninger for økonomi, administrasjon, drift og vedlikehold til en rekke av landets studentsamskipnader.  Den samlete boligmassen er på mer enn 30 000 enheter.

LES MER

Vil du bli kontaktet? 

Fyll ut feltene nedenfor, så kontakter vi deg innen 24 timer!