Uni Eiendom 24 – et kraftfullt arbeidsverktøy både på kontor og i felt

 

 • Et oversiktlig og brukervennlig grensesnitt som gir  tilgang til detaljinformasjon om eiendommer og leietakere. 
 • Enkelt å søke opp relevant informasjon, tegninger, anleggssystem og dokumenter. Dine ansatte kan blant annet enkelt se, gjennomføre og utføre sine aktiviteter og sjekklister. 
 • Av funksjonalitet kan nevnes mulighet for å ta bilder og film, registrere økonomiposter, og å sende SMS til leietakere direkte fra appen. 
 • Synkronisert med desktop-løsningen, slik at informasjonen er tilgjengelig og oppdatert til enhever tid.
 • Uni Eiendom 24 får du som egen app for Android og iOS, og kan også brukes direkte gjennom nettleser.

 

 

Gjør drift og vedlikehold av eiendom enkelt

Enkel kommunikasjon og oversikt

 • I driftssentralen er det enkelt å holde oversikt over løpende serviceavtaler. Videre finnes all relevant informasjon om leverandørene enkelt i leverandørbildet.
 • Tilrettelagt for utstrakt bruk av digital kommunikasjon med kunder og leverandører.
 • E-post og SMS sendes enkelt fra kunde- og leverandør-bildet, og lagres automatisk som et utgående dokument med tidspunkt for forsendelsen. 
 • En rekke funksjoner i systemet bidrar til å effektivisere og kvalitetssikre prosessene rundt drift og vedlikehold av eiendomsmassen. 

Driftssentral og helpdesk-funksjon

 • Løsningen er bygget opp rundt driftssentralen i systemet. Herfra har brukeren oversikt over alle registrerte oppgaver, både for planlagte oppgaver og feilmeldinger fra beboere eller egne saksbehandlere. 
 • Effektiv helpdesk-funksjon hvor sluttbrukerne (kunder eller internkunder) kan melde feil på nettet.
 • I helpdesk mottar kundene umiddelbart en epost med saksnummer og link til saken, slik at de kan holde seg orientert om status og fremdrift.  
 • I helpdesk kan saksbehandler og sluttbruker også utveksle informasjon og kommentarer løpende.

Felles eiendomsregister

 • Uni Eiendom 24 har samme eiendomsregister som forvaltningsprogramvaren Uni Eiendom. Det gir enkel tilgang til relevant beslutningsgrunnlag, og sørger for at informasjonen alltid er tilgjengelig og oppdatert, uansett hvor du er. 
 • Tegninger, fotodokumentasjon og andre typer eiendomsdata er lett tilgjengelig på alle nivåer i eiendomsregisteret.
 • Utstrakt bruk av ”drilldown-funksjonalitet” gjør det enkelt å starte på et overordnet nivå, for så å bla seg nedover i hierarkiet etter behov.

Kraftig regnskapsmotor

 • Uni Eiendom 24 har en kraftig regnskapsmotor som sørger for at økonomiske data fanges nøyaktig når de oppstår, slik at systemet til enhver tid er presist og oppdatert. 
 • Systemet har svært gode rutiner for bestilling, lagerstyring, arbeidsordrer og fakturering, og regnskapet oppdateres automatisk når jobben er gjort. På denne måten vil man alltid ha et oppdatert bilde av ressursbruken og kostnadene forbundet med de ulike aktivitetene.      
 • En kraftig budsjettmodul gjør det enkelt å utarbeide budsjett, basert på tidligere regnskapstall, tidligere budsjett, eller helt fra bunnen av.

Smarte løsninger i kombinasjon med Uni Eiendom 24

  Tegningsmodul

 • Uni Pluss tilbyr en nettbasert arkivtjeneste for digital tegningsinformasjon.
 • Tegningsmodulen er fullstendig integrert i systemene våre, noe som gir tilgang til alle tegningene direkte, uten upraktisk navigasjon til en ekstern webside.

LES MER »

 Brannbok

 • Brannbok fra Uni Pluss dekker myndighetenes krav til branndokumentasjon, og vi har gjort det enkelt å vedlikeholde informasjon knyttet til det brannforebyggende arbeidet.
 • Løsningen inneholder blant annet funksjoner for å planlegge og gjennomføre brannøvelser. 

LES MER »

 • "I samarbeid med Uni Pluss har vi oppnådd bedre samhandling i utførelse av våre drifts- og vedlikeholdsrutiner"

  Helge Nygård, Eiendomsforvalter, Odfjell Eiendom

Vil du bli kontaktet? 

Fyll ut feltene nedenfor, så kontakter vi deg!


  Forvalter egen eiendom
  Forvalter eiendom på vegne av andre