Gjør eiendomsforvaltning enkelt

Effektivt

 • Bygget med det dedikerte formål å forenkle arbeidsprosesser, og utviklet i samarbeid med profesjonelle eiendomsforvaltere.
 • Gode rutiner for å sikre kapasitetsutnyttelse. Gjennom velprøvde rutiner for oppfølging av kunder og kontrakter, sikres optimal utnyttelse av eiendommene. 
 • Et grafisk brukergrensesnitt gjør det enkelt å holde oversikt over løpende kontrakter, leietakere, ledige arealer og utleieobjektenes status.

Funksjonsrikt

 • Eksport av regnskapsdata til de mest anerkjente økonomisystemene i markedet skjer med få tastetrykk.
 • Enkel utsendelse av SMS og epost til ønskede brukere (individuelle leietakere, hele etasjer, hele bygg etc.), med automatisk lagring i sakshistorikken
 • Utstrakt bruk av drill-down-funksjonalitet gjør at brukeren selv kan bestemme detaljeringsgraden i informasjonen det søkes etter. 
 • Enkle rutiner for forlengelse av leiekontrakt og fakturering av kontrakter.

Enkle rutiner

 • Systemet har gode rutiner ved mislighold av leieforhold (purring med renteberegning, inkasso, begjæring om utkastelse). 
 • Enkel indeksregulering av leie, enkelt økonomisk sluttoppgjør, gode innflyttings-, utflyttings-, og oppsigelsesrutiner.
 • Faktura kan sendes via de integrerte økonomisystemsformatene EHF og e2b, eller direkte på epost.

Skreddersydde løsninger

Uni Eiendom har spesialiserte funksjoner basert på brukerens behov, og fungerer like godt for bolig som for næring

 

Bolig

 

Eksempler på funksjoner som finnes i Uni Eiendom for Bolig:

 • Enkel administrasjon av depositum
 • Tilrettelegging for fremleie, korttidsleie og utleie av parkeringsplasser
 • Åpent for bruk av eFaktura og Avtalegiro
 • Smart oversikt på ledige boliger med tilhørende søkere.
 • Enkel håndtering av digitale leiekontrakter med mulighet for elektronisk signering på nett
 • Oversiktlige og enkle rutiner for inn- og utflytting, med sjekklister
 • Ryddig og svært brukervennlig kundeoversikt
 • Beregning og fakturering av faste tjenester (husleie, strøm, telefon etc.).
 • Gode rutiner for internflytting og bytte av bolig.
 • Effektive rutiner for forlengelse av leiekontrakt.
 • Stort utvalg av innholdsrike, hensiktsmessige rapporter
 • Økonomisk sluttoppgjør

Næringseiendom

 

Eksempler på funksjoner som finnes i Uni Eiendom for Næring:

 • Håndtering av alle typer eiendom, næringslokaler, standard eller omsetningsbaserte kontrakter, parkering og grunneiendom
 • Enkel og brukervennlig oversikt over arealer, fordelt på utleide og ledige
 • Mulighet for digital signering av kontrakter
 • Kundekort med god informasjon, lagring av dokumenter og korrespondanse med kunden
 • Enkel fakturering av leie, felleskostnader og andre tjenester
 • En kraftig regnskapsmotor sørger for avregning og fordeling av felleskostnader etter brøk basert på budsjett
 • Mulighet for regnskapsoversikt på ulike dimensjoner, f.eks. på avdeling eller prosjekt
 • Enkel avregning av omsetningsbasert leie
 • Enkel KPI-justering av kontrakter med varslingsbrev
 • MVA-erklæring
 • Gode rapporter og mulighet for spørringer på tvers av dimensjoner, som kan overføres til Microsoft Excel

Smarte løsninger i kombinasjon med Uni Eiendom

   Selvbetjening for leietakere

 • uniAlltid er en skybasert “Min Side” for dine leietakere, og et effektivt verktøy for kommunikasjon og samarbeid.

 • uniAlltid  er tilgjengelig som nettside og mobilapp, og kan brukes både som salgskanal og selvbetjeningsløsning.

 • Leietakere kan få oppdatert informasjon om sitt leieforhold, sende henvendelser og feilmeldinger, betale faktura, og få varsler om purring, vedlikehold m.m.

 • Løsningen kan tilpasses i ditt eget design, og integreres mot et bredt spekter av tjenester etter behov.

LES MER »

   Digital kontraktsignering

 • Digital kontraktsignering med BankID kan integreres i Uni Eiendom, og lar deg glemme alt styr med tungvint, manuell kontraktshåndtering på papir.
 • Digitalisering av kontrakter gir din organisasjon et kraftfullt effektiviseringsverktøy, og legger til rette for store kostnadsbesparelser.
 • Siden innføring, har digital kontraktsignering i Uni Eiendom spart våre brukere for mellom 20-30 millioner kroner. Spar penger, du også!

LES MER »

   Drift og vedlikehold

 • Uni Eiendom 24 er vår programvare for den delen av eiendomsforvaltning som går på drift og vedlikehold. 
 • Løsningen gjør det enkelt å planlegge og styre drifts- og vedlikeholdsaktivitetene dine, enten det er reparasjoner, rutinesjekker, brannkontroll eller annet. 

 • Uni Eiendom 24 har et fremtidsrettet, mobilt brukergrensesnitt som er lett å jobbe med, og som kan brukes av alle organisasjoner uavhengig av størrelse.

LES MER »

 • "Uni Pluss har gode referanser, og vi har hatt gode presentasjoner og en fin dialog før vi landet på dere som leverandør"

  ANDERS G. ASHEIM - PARTNER I SELVAAG REALKAPITAL, SELVAAG GRUPPEN

Vi gir deg teknologi du kan forstå, og hjelper deg å få maksimalt ut av den.

   Installasjon 

 • Våre konsulenter sørger for effektiv installasjon av Uni Eiendom, og koordinerer installasjon av eventuelle tredjepartsløsninger.

   Datafangst og konvertering

 • Ved installasjon kan det oppstå behov for datafangst fra tidligere løsninger. 
 • Vi har standardiserte verktøy som forenkler dette arbeidet betydelig, og hjelper deg å få en smidig overgang til Uni Eiendom.

   Opplæring og kurs

 • Vi tilbyr opplæring for brukerne i din organisasjon, og arrangerer jevnlig kurs med ulike temaer. 
 • Bestill gjerne en konsulentdag, så tar vi sammen en gjennomgang av dine systemer og rutiner i dine lokaler.
 • Uni Pluss arrangerer hvert år et Brukerforum over to dager, med minikurs, lansering av nyheter m.m.

 

   Brukerstøtte

 • Våre dyktige konsulenter gir brukere rask hjelp når det trengs.
 • Integrert i systemet er en omfattende «Hjelp»-meny hvor brukeren kan registrere supportsaker, se status på disse, og få hjelp via telefon eller fjernsupport.
 • Systemet inneholder også en online brukermanual samt tilgang til oppdaterte nyheter fra kundesenteret.

   Spesialtilpasninger

 • Noen kunder ønsker funksjonalitet spesielt tilpasset for dem.
 • Ofte er det snakk om mindre ting, som egen logo på faktura eller oppsett av en spesiell rapport, mens det andre ganger er større ting, som integrasjon mot andre datasystemer, eller en tilpasning til egne rutiner.
 • Uansett hva det er, så  hjelper Uni Pluss deg å finne gode løsninger.

   Om teknologien

 • System basert på moderne databaseteknologi, og utviklet som en enkelt skalerbar løsning der brukergrensesnitt og forretningsmoduler er programmert hver for seg.
 • Bygget på Microsoft COM-teknologi og Microsoft SQL-server.
 • Basert på vår samarbeidspartner Uni Micro sitt anerkjente økonomisystem Uni Økonomi, men kan også brukes sammen med andre økonomisystemer.

Utvalgte referanser for Uni Eiendom

AHA Eiendom driver med utvikling og utleie av boliger og næringslokaler. Selskapet ble etablert i 1992, og har i dag eiendommer over store deler av Trondheim, samt noe på Brekstad.

LES MER »

Med mer enn 1.300 leiligheter og 12 000 m2 næringsareal, er Frost Eiendom et av Midt-Norges ledende eiendomsselskaper. Uni Eiendom har bidratt til betydelig forenkling og effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen.

LES MER »

Selmer Eiendom forvalter en betydelig eiendomsmasse. Fra 2016 tok Selmer Eiendom i bruk Uni Eiendom til all sin eiendomsforvaltning, og Uni Økonomi som regnskapssystem for alle sine selskaper. Resultatet ble en kraftfull, total-integrert løsning som hjelper Selmer å arbeide mer effektivt.

LES MER »

Vil du bli kontaktet?

Fyll ut feltene under, så kontakter vi deg!


  Forvalter egen eiendom
  Forvalter eiendom på vegne av andre