Eiendomsforvaltning gjort enkelt

Forvaltning 

Vårt produkt Uni Eiendom er et moderne og fleksibelt IT-system for den delen av eiendomsforvaltning som går på økonomi og administrasjon.

Uni Eiendom er en spesialistprogramvare som har høy funksjonell dekning for alle arbeidsprosessene i eiendomsforvaltning. Systemet vårt passer like godt enten du driver med næringseiendom, bolig eller studentbolig.

Løsningen har et moderne brukergrensesnitt som det er enkelt å arbeide med, og som krever lite opplæring.  Uni Eiendom er svært fleksibelt og skalerbart, og kan brukes av både små og store organisasjoner.

Smarte tilleggsløsninger for forvaltning:

  • Digital kontraktsignering
  • Selvbetjening for dine leietakere

LES MER OM UNI EIENDOM »

Drift og vedlikehold

Uni Eiendom 24 er vår programvare for den delen av eiendomsforvaltning som handler om drift og vedlikehold av bygg.

Med Uni Eiendom 24 er det enkelt å planlegge og styre drifts- og vedlikeholdsaktivitetene dine, enten det er reparasjoner, rutinesjekker, brannkontroll eller annet. 

Uni Eiendom 24 har et fremtidsrettet, mobilt brukergrensesnitt som er lett å jobbe med både på kontor og i felt, og som kan brukes av alle organisasjoner uavhengig av størrelse. Med Uni Eiendom 24 har du full kontroll på byggene dine, 24 timer i døgnet.

Smarte tilleggsløsninger for drift og vedlikehold:

  • Tegninger
  • Brannbok

LES MER OM UNI EIENDOM 24 »

  • "Vi valgte en totalintegrert løsning fra Uni Pluss fordi dette systemet byr på langt flere muligheter for å digitalisere tidligere manuelle prosesser"

    RIGMOR FROST, DAGLIG LEDER, FROST EIENDOM

Vil du bli kontaktet?

Fyll ut feltene under, så kontakter vi deg!


  Forvalter egen eiendom
  Forvalter eiendom på vegne av andre