En lettvint og trygg måte å følge brannforskriftene på

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn peker på viktigheten av brannbok:

 • Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert.
 • Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, herunder vedlikeholdsrutiner og interne kontrollrutiner.
 • Dersom eier ikke selv er bruker av brannobjektet, skal bruker sørge for dokumentasjonen av organisatoriske tiltak.
 • Dokumentasjonen skal på oppfordring legges frem for tilsynsmyndighetene, som kan kreve ytterligere dokumentasjon.

Brannbok fra Uni Pluss dekker myndighetenes krav til dokumentasjon:

 • Vi har gjort det enkelt å vedlikeholde informasjon knyttet til brannforebyggende arbeid.
 • Løsningen inneholder blant annet funksjoner for å planlegge og gjennomføre brannøvelser.
 • En praktisk beboerliste og oppropsfunksjon benyttes ved brannøvelser eller i reelle situasjoner, for å gjøre rede på hvem som er evakuert fra eiendommen.

Den innholdsrike informasjonen i brannboken hentes fra tre kanaler:

 • Statisk informasjon om brannobjektet hentes fra ulike faste registre i Uni Eiendom og Uni Eiendom 24.
 • Dynamisk informasjon genereres gjennom daglig bruk av systemet og publiseres automatisk i brannboken, dersom informasjonen er av typen «brannrelatert».
 • Tegninger hentes fra vårt skybaserte tegningsarkiv.
 • "Brannbok fra Uni Pluss gir oss god oversikt og er tidsbesparende for brannvernarbeidet"

  Ole Semb, Studentsamskipnaden i Ås

Utvalgte referanser for tilleggsmodul brannbok

 

Med mer enn 1.300 leiligheter og 12 000 kvm næringsareal, er Frost Eiendom et av Midt-Norges ledende eiendomsselskaper. Uni Eiendom har bidratt til betydelig forenkling og effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen.
 

LES MER 

Odfjell Eiendom har opplevd stor vekst fra 2007 og frem til i dag, og dette stiller krav til effektive systemer. De valgte en totalintegrert løsning med Uni Økonomi, administrasjonsløsningen Uni Eiendom, og drifts- og vedlikeholdsløsningen Uni Eiendom 24.
 

LES MER

 

STUDENT-SAMSKIPNADENE

 

Uni Pluss bidrar til effektiv studentboligdrift gjennom å levere løsninger for økonomi, administrasjon, drift og vedlikehold til en rekke av landets studentsamskipnader.  Den samlete boligmassen er på mer enn 30 000 enheter.
 

LES MER

Vil du bli kontaktet? 

Fyll ut feltene nedenfor, så kontakter vi deg!