Elektronisk signering lar deg glemme alt styr med tungvinte, manuelle kontrakter på papir

 

  • Der man tidligere måtte printe en kontrakt for å så pakke, frankere og postlegge den, kan kontrakten nå gjøres tilgjengelig for kunden digitalt og signeres på et øyeblikk.
  • De mest innlysende gevinstene er tiden som spares ved at tidkrevende prosesser blir vesentlig forenklet, og pengene som spares som et resultat av dette. I tillegg spares utgifter til konvolutter og porto.
  • Betydelig gevinst kan også oppnås ved at ulike avtaledokumenter signeres raskere enn tilfellet er når prosessene er mer tungvinte og tidkrevende. For en eiendomsforvalter kan dette for eksempel innebære at ledig areal tas i bruk raskere, fordi en slipper å vente på at  kunden signerer kontrakten.
  • Uni Pluss var den første norske aktøren som utviklet en elektronsik signeringsløsning for eiendomsbransjen. Vi tilbyr denne funksjonen integrert i våre produkter, i samarbeid med vårt datterselskap IDFY.

  • "De fleste av våre leieavtaler signeres digitalt med BankID. Dette sparer oss for mye arbeid, og har gitt store besparelser"

    Rigmor Frost, Daglig leder, Frost Eiendom

Utvalgte referanser for digital kontraktsignering

 

 

STUDENT-SAMSKIPNADENE

 

Uni Pluss bidrar til effektiv studentboligdrift gjennom å levere løsninger for økonomi, administrasjon, drift og vedlikehold til en rekke av landets studentsamskipnader.  Den samlete boligmassen er på mer enn 30 000 enheter.
 

LES MER

Med mer enn 1.300 leiligheter og 12 000 kvm næringsareal, er Frost Eiendom et av Midt-Norges ledende eiendomsselskaper. Uni Eiendom har bidratt til betydelig forenkling og effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen.
 

LES MER 

Vil du bli kontaktet? 

Fyll ut feltene under, så kontakter vi deg innen 24 timer!