Hva er FDV?

FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. Et FDV-system er et IT-system som er spesiallaget for eiendom, og har skreddersydd funksjonalitet for arbeidsprosessene i eiendomsforvaltning.

Et FDV-system anskaffes av de som har ansvaret for utleie og vedlikehold av en bygning. Det kan være snakk om næringslokaler, boliger eller annen type eiendom som leies ut til eksterne eller interne leietakere.

Det er vanlig å tenke på eiendomsforvaltning som et økosystem bestående av tre brukergrupper:

 • Ledelse og administrasjon
 • Drift- og vedlikeholdspersonell
 • Leietakere

Et FDV-system har som mål å koble sammen de tre partene i eiendomsforvaltning på en effektiv måte, fra start til slutt i leieforholdet. Enkel kommunikasjon og mest mulig selvbetjening er nøkkelord.

Hver av de tre partene som inngår i eiendomsforvaltning har ulike behov og arbeidsoppgaver som må løses i løpet av leietiden.  FDV-systemet brukes for å forenkle, automatisere og digitalisere disse arbeidsoppgavene. 

Et FDV-system gir stor verdi for en eiendomsforvalter. Man kan sammenligne det med banker, før og etter at de fikk nettbank. En eiendomsforvalter uten FDV-system, ville vært som en bank uten nettbank. På samme måte som nettbank gir stor effektivitetsgevinst for en bank, gir FDV-system stor effektivitetsgevinst for en eiendomsforvalter.

Uni Pluss hjelper deg å bli kvitt papirer og Excel-ark, og erstatte det med verktøy som er mye mer effektive og kjekke å arbeide med.

 

Vil du bli kontaktet?

 

Eksempler på arbeidsoppgaver som forenkles med et FDV-system:

 

Ledelse og administrasjon

 • Tildeling av kontrakt
 • Fakturering og purring
 • Forlengelse av kontrakt
 • Fremleie
 • KPI-justering av leie
 • Utregning og fordeling av felleskostnader

Drift- og vedlikeholdspersonell

 • Inspeksjoner
 • Rutinesjekker og -kontroll
 • Tilgang til tegninger og brannbok
 • Utbedring av feil og mangler
 • Registrering, fordeling og oppfølging av arbeidsoppgaver

Leietakere

 • Finne ledig areal eller bolig
 • Melde interesse om leie
 • Signere kontrakt digitalt
 • Betale faktura
 • Registrere feilmeldinger
 • Finne informasjon om eget leieforhold

En enklere arbeidsdag

 

Et FDV-system kan gi automatiske varslinger ved forefallende oppgaver, for å gi brukerne oversikt og kontroll.

Med et FDV-system kan all informasjon samles i en felles database, slik at data kun trenger å tastes inn én gang, og blir oppdatert og tilgjengelig for alle involverte parter umiddelbart.

Enten man driver eiendomsforvaltning i Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø eller Longyearbyen, er det store gevinster å hente på å bruke et godt FDV-system. 

Et FDV-system er ikke det samme som et regnskapssystem, men er laget for å legges oppå og virke sammen med bedriftens regnskapssystem. Uni Pluss er bygget på Uni Micros anerkjente økonomisystem Uni Økonomi, og fungerer aller mest sømløst sammen med dette. Vår software kan likevel brukes fint med hvilket som helst annet regnskapssystem, og vi har mange kunder som bruker Visma eller andre systemer sammen med Uni Pluss.

Det finnes programvare som kalles FDVU. Dette ligner på FDV, men er ikke helt det samme. Mens FDV-systemer er spesiallaget for å håndtere utleie og vedlikehold av eksisterende bygg, har FDVU-systemer fokus på utvikling (bygging) av nye bygg.

 

LES MEr OM VÅRE LØSNINGER

Vil du bli kontaktet? 

Fyll ut feltene under, så kontakter vi deg innen 24 timer!