Utfordring

AHA Eiendom tilbur et bredt utvalg av ulike boligtyper; med alt fra hybler til 5-roms. Med over 400 utleieenheter er valgmulighetene derfor mange. AHA Eiendom vektlegger at leietakerne skal trives, og selskapet tilstreber hele tiden å ha topp standard på drift og vedlikehold. Målet er å tilby et trygt og godt leieforhold, og AHA Eiendom var på jakt etter et system som kunne ivareta markedsføring av boliger, økonomi og administrasjon, samt drifts- og vedlikeholdsfunksjoner.

Løsning

AHA Eiendom har tatt i bruk en løsning som sikrer god kommunikasjon med leietaker gjennom en webløsning som markedsfører ledige boliger, og som fungerer som en kommunikasjonskanal med eksisterende leietakere, blant annet gjennom en effektiv "Min Side".

Ved hjelp av vår mobilapplikasjon for drift og vedlikehold, arbeider AHA Eiendom «papirløst» og effektivt med sjekklister, feilmeldinger, arbeidsordrer og andre driftsoppgaver ute i «felten». Løsningen legger til rette for god samhandling mellom den administrative delen av virksomheten og de som arbeider med drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Sluttbrukeren (kunden) involveres også ved at han eller hun fyller ut sjekklister på «Min side» ved inn- og utflytting. Listene gjøres tilgjengelig for vaktmester og husøkonom når boligen skal kontrolleres og klarmeldes.

AHA Eiendom valgte en løsning som er sammenkoblet med vår partner Uni Micro sitt økonomisystem Uni Økonomi. Systemet har alle funksjoner du forventer å finne i et moderne økonomisystem, og fungerer sømløst sammen med Uni Pluss sine produkter. På denne måten har AHA Eiendom fått en totalintegrert løsning som er svært effektiv i bruk.

AHA Eiendom sine hjemmesider

Har du lignende utfordringer?

Fyll ut feltene nedenfor, så kontakter vi deg!


  Forvalter egen eiendom
  Forvalter eiendom på vegne av andre