Utfordring

Boligforvaltning AS er en del av Selvaag Gruppen, som er en av Norges ledende boligutviklere. Som nystartet selskap ansatte Boligforvaltning AS flere erfarne boligforvaltere og egen økonomiansvarlig. Fra 01.12.16 tok de over to nye utleieanlegg i Oslo, og per 01.01.17 forvalter selskapet totalt 232 nye boliger, fordelt på fem lokasjoner i Oslo. Ytterligere 260 boliger er under bygging og vil overtas for forvaltning i 2018. Selskapets mål er å kjøpe 200-300 nye boliger hvert år de kommende årene, fra Jessheim i nord til Drammen i sør.

Boligforvaltning AS har har vært opptatt av å finne et system som på en god måte legger til rette for helhetlig forvaltning. Selskapet ønsket en totallleveranse der de ikke må koble sammen flere systemer. De er svært opptatt av profesjonell forvaltning, og er fokusert på å starte riktig, med et effektivt system som gjør hverdagen enklere for medarbeiderne.

Løsning

Boligforvaltning AS ble kunde hos Uni Pluss høsten 2016, og leveransen svarer på utfordringene som Boligforvaltning AS er opptatt av å løse.

Med Uni Eiendom og vår partner Uni Micro sitt økonomisystem Uni Økonomi, har Boligforvaltning AS fått en totalintegrert løsning for økonomi og eiendomsforvaltning. Sammen med en rekke spesialfunksjoner for forvaltning av boligeiendom, vil dette gi en betydelig effektiviseringseffekt.

Ved hjelp av vår mobilapplikasjon for drift og vedlikehold, Uni Eiendom 24, vil Boligforvaltning AS arbeide «papirløst» og effektivt med sjekklister, feilmeldinger, arbeidsordrer og andre driftsoppgaver ute i «felten». Løsningen legger til rette for god samhandling mellom den administrative delen av virksomheten og de som arbeider med drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Selvaag Gruppen sine hjemmesider

  • "Uni Pluss har gode referanser, og vi har hatt gode presentasjoner og en fin dialog før vi landet på dere som leverandør"

    Anders G. Asheim - Partner i Selvaag Realkapital, Selvaag Gruppen

Har du lignende utfordringer?

Fyll ut feltene under, så kontakter vi deg innen 24 timer!