Utfordring

Ved valg av leverandør var det særlig viktig for Selmer Eiendom at Uni Pluss tilbyr en totalintegrert løsning for økonomi og eiendomsforvaltning, og at denne løsningen imøtekommer deres behov.

Selmer Eiendom vurderte systemer fra ulike leverandører, og da valget falt på uni Pluss var det blant annet på grunn av brukervennligheten i våre løsninger. 

Vi er stolte over at Selmer Eiendom valgte å samarbeide med Uni Pluss. 

Løsning

Fra årsskiftet 2015-2016 tok Selmer Eiendom i bruk Uni Eiendom og Uni Eiendom 24 til all sin eiendomsforvaltning, og vår samarbeidspartner Uni Micro sitt økonomisystem Uni Økonomi som regnskapssystem for alle sine selskaper. 

Selskapet etterstreber å arbeide effektivt og ha kontroll i hverdagen, og i dialog med Uni Pluss er det etablert gode systemrutiner tilpasset deres behov.

Etter hvert som Selmer Eiendom vokser og utvikles videre, vil Uni Pluss være en nær samarbeidspartner. Vi skal bidra til implementering av innovative webløsninger for blant annet effektiv kundedialog og drift og vedlikehold.  

  • «Uni Eiendom og Uni Økonomi gir oss oversikt og kontroll over utleievirksomheten, og løsningene har bidratt til at vi arbeider mer effektivt»

    Anders larsson - CFO, Selmer Holding AS

Har du lignende utfordringer?

Fyll ut feltene nedenfor, så kontakter vi deg!


  Forvalter egen eiendom
  Forvalter eiendom på vegne av andre