Uni Pluss digitaliserer og forenkler eiendomsforvaltning

Uni Pluss leverer FDV-programvare (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) for effektiv forvaltning av eiendommer.

Vi er spesialisten på IT-systemer for eiendomsbransjen, og leverer totalintegrerte løsninger som alle i organisasjonen din kan bruke, enten de er eiendomsbesitter, husøkonom, vaktmester eller leietaker.

Våre løsninger brukes både for bolig- og næringsutleie, og brukes av kunder i både privat og offentlig sektor. Våre produkter har et rikt utvalg av effektive selvbetjeningsfunksjoner for dine leietakere, og gir utleier og leietaker en lettvint måte å kommunisere og samarbeide på.

Våre systemer er tilpasset bruk på både mobil og nettbrett, og letter den daglige administrasjon av eiendom ved å flytte prosesser fra å være tungvinte, manuelle og papirbaserte, til å bli digitale, oversiktlige og enkle.

Uni Pluss gjør fremtiden enkel. La oss gjøre den enkel for deg også!

Les mER OM VÅRE LØSNINGER »

Utvalgte referanser

 

Odfjell Eiendom har opplevd stor vekst fra 2007 og frem til i dag, noe som stiller krav til effektive systemer. De valgte en totalintegrert FDV-løsning fra Uni Pluss, og har oppnådd svært rasjonell drift som sparer dem for mye tid og penger.

Les mer »

 

Med mer enn 1.300 leiligheter og 12 000 m2 næringsareal, er Frost Eiendom et av Midt-Norges ledende eiendoms-selskaper. Uni Eiendom har bidratt til betydelig forenkling og effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen.

LEs mer »

STUDENT- SAMSKIPNADENE

Studentsamskipnadene som benytter Uni Pluss sine løsninger, har en samlet boligmasse på mer enn 30 000 leiligheter. De tilbyr et bredt spekter av tjenester, fra bolig og barnehager til vaskerier og trening. Et helhetlig system fra Uni Pluss hjelper de ulike delene av organisasjonen å snakke sammen.

Les mer »

Vil du bli kontaktet?

Fyll ut feltene under, så kontakter vi deg!


  Forvalter egen eiendom
  Forvalter eiendom på vegne av andre