Uni Pluss digitaliserer og forenkler eiendomsforvaltning

Uni Pluss leverer FDV-programvare (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) for effektiv forvaltning av eiendommer.

Vi er spesialisten på IT-systemer for eiendomsbransjen, og leverer totalintegrerte løsninger som alle i organisasjonen din kan bruke, enten de er eiendomsbesitter, husøkonom, vaktmester eller leietaker.

Våre løsninger brukes både for bolig- og næringsutleie, og er tilpasset bruk på både mobil og nettbrett. Våre produkter har et rikt utvalg av effektive selvbetjeningsfunksjoner for dine leietakere, og gir utleier og leietaker en lettvint måte å kommunisere og samarbeide på.

Våre systemer letter den daglige administrasjon av eiendom, ved å flytte prosesser fra å være tungvinte, manuelle og papirbaserte, til å bli digitale, oversiktlige og enkle.

Uni Pluss gjør fremtiden enkel. La oss gjøre den enkel for deg også!

Les mER OM VÅRE LØSNINGER »

Utvalgte referanser


Odfjell Eiendom har opplevd stor vekst fra 2007 og frem til i dag, noe som stiller krav til effektive systemer. De valgte en totalintegrert FDV-løsning fra Uni Pluss, og har oppnådd svært rasjonell drift som sparer dem for mye tid og penger.

Les mer »


Med mer enn 1.300 leiligheter og 12 000 m2 næringsareal, er Frost Eiendom et av Midt-Norges ledende eiendomsselskaper. Uni Eiendom har bidratt til betydelig forenkling og effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen.

LEs mer »Leiebolig er en av landets største utleiemeglere, og har rundt 2000 boliger under forvaltning for private og profesjonelle utleiere. I en bransje preget av høy konkurranse og lave marginer, er effektive IT-systemer avgjørende for å lykkes. På grunn av dette, valgte de en totalløsning fra Uni Pluss.

Les mer »

STUDENT-SAMSKIPNADENE

 

Studentsamskipnadene som benytter Uni Pluss sine løsninger, har en samlet boligmasse på mer enn 30 000 leiligheter. De tilbyr et bredt spekter av tjenester, fra bolig og barnehager til vaskerier og trening. Et helhetlig system fra Uni Pluss hjelper de ulike delene av organisasjonen å snakke sammen.

Les mer »